Untitled Document
23 Nisan 2014 - 23:33 VİDEO GALERİ | FOTO GALERİ | YAZARLAR | KÜNYE | REKLAM | SİTENE EKLE | İLETİŞİM
ANASAYFA
DİYANET Ekleme Tarihi: 23 Nisan 2014 | Saati: 17:46

DİB Mazeret Tayinlerinin Açıklanacağı Tarih!

Diyanet Personeli Mazeret Tayinleri Ne Zaman Yapılacak? İşte tarih Diyanet İşleri Başkanlığı atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre Diyanet mensupları zaman zaman bu yönetmeliğe uygun olarak yer değiştirme mecburiyetinde kalırlar. Kimi görevliler isteğe bağlı olarak yerlerini değiştirirken, kimi görevlilerde bir takım mazeretlerinden dolayı yer değiştirme durumuyla karşı karşıya kalırlar.

Şu günlerde Diyanet İşler Başkanlığı Mazeretlerinden dolayı  (eş durumu, yüksek lisans okul durumu veya buna benzer sağlık durumu)   tayinleri durdurmuş durumda.  Bundan dolayı da bir çok Din Görevlisi memurlar mağdur edilmiştir. Uzun zamandan beri bu gibi mazeretlerinden dolayı tayin bekleyenler bir türlü olumlu bir haber alamıyorlar.

Mazeretleri sebebiyle   (Eş durumu, Sağlık durumu, Okul durumu ve Can güvenliği durumu ) İller arası tayin isteyenlerin tayinleri Ankara’dan yapılmaktadır. Ve bu tayinlerin yapılış zamanı da Haziran ayı diye düşünülmektedir.

Yine yeni atanan Kur’an Kursu Öğreticilerinin mazeretleri sebebiyle naklen tayin istekleri,  Eğitim ve Öğretimin başlaması nedeniyle yarıyıl tatilinde yapılmaktadır.  Görevin daha verimli ve daha çabuk ifa edilmesi ve daha güzel bir verimin alınabilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı bu konu üzerinde hassasiyetle durarak,  gelen talepleri hemen inceleyip sonuçlandırması bir çok görevlinin mağduriyetinin sonlandırması olacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre istek üzerine yapılacak nakiller ve süreleri de şu şekildedir.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

İstek üzerine yer değişikliği

MADDE 20 – (1) İstek üzerine yer değişikliği; mazeret sebebiyle, süre sebebiyle ve karşılıklı yer değiştirme talepleri üzerine yapılan yer değiştirme işlemleridir.

a) Mazeret sebebiyle yer değişikliği: Aşağıda belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi halinde, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla grup ve sınıf hizmetine tabi olsun veya olmasın, memurun talebi üzerine ve aşağıdaki öncelik sırasına göre yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir:

1) Sağlık durumu: Sağlık sebebiyle memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için, kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin bulunduğu yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağı, tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir. Bu özür grubuna dayanarak yerleri değiştirilenler her yıl Ocak ayında alacakları aynı nitelikteki sağlık kurulu raporu ile mazeretlerinin devam ettiğini belgelendirirler. Gerekli sağlık şartlarını kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilenler, ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetlerini tamamlamak zorundadırlar.

2) Eş durumu: Eş durumu sebebiyle memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için, eşinin 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarından birinde memur veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre sözleşmeli statüsünde çalıştığını görev yeri belgesi ve kendisinin ve eşinin T.C. kimlik numaraları ile belgelendirmesi gerekir. Müftü, müftü yardımcısı, vaiz ve müdürlerin eş durumu mazereti sebebiyle nakil isteğinde bulunabilmeleri için eşlerinin aynı seviyede veya daha üst bir görevde bulunmaları şarttır.

3) Genel hayatı etkileyen doğal afetlere maruz kalanlar ile görev yerinde can güvenliğinin bulunmadığını belgelendirenlerin yer değiştirmeleri de herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir.

4) Yüksek lisans veya doktora eğitimi yaptıklarını ilgili yükseköğretim kurumundan alacakları bir yazı ile belgelendirenler, ders aşaması süresince bu eğitimlerine devam ettikleri illere kadro imkânları göz önünde bulundurularak atanabilir veya görevlendirilebilirler.

b) Süre sebebiyle yer değiştirme:

1) Atandığı il veya ilçede bir yılını tamamlayanlar il içi; üç yılını tamamlayanlar ise il dışı yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Grup ve sınıf hizmetine tabi olanların il dışı nakillerinde asgari hizmet süreleri dikkate alınır.

2) Büyükşehir statüsündeki illerin merkez ilçelerinde yapılacak yer değişikliğinde süre şartı aranmaz.

3) Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin üst görevlere atanmalarında bu maddede zikredilen süreler dikkate alınmaz.

c) Karşılıklı yer değiştirme: Personelin karşılıklı yer değiştirme istekleri, aynı sınıf ve unvanda olmak kaydıyla bu maddenin (b) bendinde zikredilen süreler dikkate alınarak merkezde birim amirlerinin, taşrada müftü, dini yüksek ihtisas merkezi veya eğitim merkezi müdürlerinin muvafakati ve atamaya yetkili amirin uygun görmesi üzerine Başkanlığın izni ile yerine getirilir.

(2) Cami görevlilerinin birinci fıkra dışında kalan isteğe bağlı atanmalarında, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin ekinde yer alan (EK-1) Cami Görevlileri Sözlü Sınavı Değerlendirme Formundan en az yetmiş puan alınması esastır. Cami görevliliği için yapılan yarışma sınavının başarı listesinin hazırlanmasında; Cami Görevlileri Sözlü Sınavı Değerlendirme Formu ile bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-6) Cami Görevliliği Değerlendirme Kıstasları Formundan alınan puanların ortalaması alınır.

Yer değiştirme zamanı

MADDE 21 – (1) (Değişik: RG-19/1/2013-28533) İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, eğitim merkezi müdürü, vaiz, şube müdürü, eğitim görevlisi, uzman, murakıp, sayman ve şeflerin hizmet gereği mazeret ve karşılıklı yer değiştirme dışında istekleri üzerine görev veya yer değiştirme taleplerini Başkanlığa; Kur’an kursu öğreticilerinin ise il müftülüklerine, her yıl 1 Mart -31 Mart tarihleri arası ulaştırmaları şartıyla 1 Haziran- 1 Temmuz arasında yer değişiklikleri yapılır. Diğer görevliler için bu şart aranmaz.

(2) Yer değişikliği müracaatları Başkanlıkça düzenlenecek forma uygun olarak elektronik ortamda yapılabilir.

 Buna göre bütün Din Görevlisi arkadaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi hizmette kaliteyi yükselten en büyük etken olacaktır. Sayın Diyanet İşleri Başkanımızdan arzumuz budur ki;  lütfen sesimize ses veriniz ve mağduriyetlerimizi gideriniz. Selam ve Dua ile…

Gazetekamu.com


Bu Haber Hakkında Yorum Yapın

Adınız Soyadınız 07-11-2013 - 12:40:53
Yorumunuz
Nurcan 07-11-2013 - 06:18:55
Burası diyanet burada her türlü kanunsuz iş olur. Torpilli fahrilere kadro verilir. Torpilli vekillere kadro verilir. Yeterlilikleri yoksa ( yeterlik yokken nasıl görev aldılarsa) özel yeterlik sınavı açılır. Soruyorum size 2013 te neden 2 yeterlik sınavı yapıldı. İkincisi yeterlik belgesi olmayan vekiller içindi. 2012 yılında fahriler kadroya geçerken yeterlik belgesi olmayanlara sınav açıldı. Ben müftülüğe gittiğimde hafız olduğum halde fahri görev veremeyiz çünkü yeterlik belgeniz yok dendi. Bunu diyen müftü Şu an ankarada hac ve ümre işlerinde. Çok haksızlıklarına şahit oldum. Allah onu affetsin. Ben çalıştım kazandım ve şu an kadrodayım. Şimdide mazeret tayinlerini durdurdunuz. Hepinizi Allah affetsin.
Tahsin Şahin 06-11-2013 - 18:32:38
Diyanet pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da hata yapmaktadır. Binlerce fahriyi kadroya alan. Vekil kkö lerinden yetrliliği olmayanlar için özel yetrlik sınavı açan diyanet çok ah almıştır ve almayada devam etmektedir. Yetkilileri Alllah'a havale ediyorum.

 
 
 
  Untitled Document
Son Eklenen Haberler
TAKSİM'DEN GEZİ ÇIKARTILMAK İSTENİYOR
Sözcü'nün Namaz Hazımsızlığı
Karadeniz'de İlginç Minare!
Filistin'de Önemli Gelişme
İlginç Ezan Davası
Başbakanlık'tan 24 Nisan hamlesi
Başbakan'dan Gül açıklaması
Darıca İlçesinde Muhteşem Konferans
Meclis 94 yaşında
Anaokulu Çocuklarının Namaz Şenliği
YAZARLAR
Aile ve Namaz Eğitimi
16/01/2014 - 08:22
Yrd.Doç.Dr.Fikret SOYAL
Salkım Sade
Dr.İhsan ŞENOÇAK
Filiz Kamalı KİK
Nezir GÜL
Mehmet DERE
Seyid Ahmet UZUN
Benazir Kandemir Muhçu
Cuma TAHİROĞLU
Mustafa ORKİ
AsLı SeLâm
Aram Ararat
İbrahim ÖZKILINÇ
EN ÇOK OKUNANLAR
Seçtiklerimiz
RÖPORTAJ
PİYASA VERİLERİ
ALTIN
89,089
EURO
2,9765
DOLAR
2,1505
HAVA DURUMU
 
 
 
 
Dinihaberci.com - Tüm Hakları Saklıdır © 2012
İzinsiz ve Kaynak Gösterilmeden Yayınlanamaz